Dawid Rząca to czołowy zawodnik oraz doświadczony instruktor mountainboardu.
Dawid Rząca to czołowy za-wodnik oraz doświadczony instruktor mountainboardu.
Siedmiokrotny mistrz Polski? TAK!
A lecą na to Gąski? TAK!
Siedem razy zdobył tytuł mistrza Polski oraz trzykrotnie tytuł wicemistrza świata. Poza jazdą zajmuje się promowaniem mountainboardingu w Polsce. Dawid prowadzi stowarzyszenie oraz zajmuje się organizowaniem i sędziowaniem zawodów.
Siedem razy zdobył tytuł mi-strza Polski oraz trzykrot-nie tytuł wicemistrza świata. Poza jazdą zajmuje się promo-waniem mountainboardingu w Polsce. Dawid prowadzi sto-warzyszenie oraz zajmuje się organizowaniem i sędziowa-niem zawodów.
Od 15 lat również związany ze snowboardem. Można powiedzieć, że jego historia z mountainbo-ardingiem zaczęła się przypadkowo, gdy natrafił w telewizji na program przedstawiający tę dys-cyplinę. W ten sposób w wieku 14 lat rozpoczął przygodę z mountainboardem, początkowo traktując ten sport jako alternatywę dla snowboardu poza sezonem zimowym. Bardzo szybko okazało się, że mountainboarding z “dodatkowej aktywności” przerodził się w prawdziwą pasję i sposób na życie. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że dyscyplina ta oferuje dużą swobodę oraz różnorodność, zarówno jeśli chodzi o miejsca do jazdy jak i konkurencje.
Od 15 lat również związa-ny ze snowboardem. Można powiedzieć, że jego historia z mountainboar-dingiem zaczęła się przy-padkowo, gdy natrafił w telewizji na program przedstawiający tę dyscy-plinę. W ten sposób w wieku 14 lat rozpoczął przygo-dę z mountainboardem, początkowo traktując ten sport jako alternaty-wę dla snowboardu poza sezonem zimowym. Bardzo szybko okazało się, że mo-untainboarding z “dodat-kowej aktywności” prze-rodził się w prawdziwą pasję i sposób na życie. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że dys-cyplina ta oferuje dużą swobodę oraz różnorod-ność, zarówno jeśli chodzi o miejsca do jazdy jak i konkurencje.
W 2012 roku rozpoczął budowę prywatnej miejscówki treningowej, która obecnie jest największym i najlepiej przygotowanym parkiem w Polsce, a jednocześnie miejscem rozgrywania corocznych Mistrzostw Polski we Freestyle’u i Slalomie.
W 2012 roku rozpoczął budowę prywatnej miejscówki tre-ningowej, która obecnie jest największym i najlepiej przygotowanym parkiem w Polsce, a jednocześnie miejscem rozgrywania co-rocznych Mistrzostw Polski we Freestyle’u i Slalomie.